Activitats de recerca

El Laboratori de Sistemática Humana (LHS) és un servei de la Universitat de les Illes Balears que dona suport a la recrea, el desenvolupament i la docència en els camps d’estudi de:

  1. Els trets propis de conducta de l’ésser humà, com ara la estètica, la moral i el llenguatge, en les seves vessants antropològiques, psicològiques y paleontològiques.
  2. Patrons cerebrals funcionalment actius en els processos mentales relacionats amb els trets indicats.
  3. La influència dels estats psicopatològics en el funcionament dels trets indicats.
  4. El replantejament de la taxonomia dels hominids i hominoideos en funció de relacions filogenètiques y característiques adaptatives.
  5. La dinámica del comportament grupal en humans i altres primats.
  6. Els aspectes ètics i polítics de l’impacte social de la genòmica i d’altres ciències i tecnologies en el marc ampli de la Bioética.
  7. El desenvolupament de les poblacions humanes, ab especial interès en els fenòmens d’interculturalitat i emigració.